29-06-2020 16-07-32

Liên hệ hỗ trợ:

Mua hàng hoặc tư vấn

ĐT hoặc Zalo: 0946 678 465

11-11-2022 10-23-10 AM

Quản lý vườn thanh long vào mùa khô

.  GS.TS Trần Văn Hậu, giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (ĐH Cần Thơ) cho biết, vấn đề đậy cỏ, rơm quanh gốc cây ăn trái của nhiều bà con nông dân áp dụng trong mùa nóng sẽ giúp cây tránh bị ánh nắng táp vào gốc. Nhiệt độ quanh gốc tăng lên sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây, cây sẽ bị sựng không lớn. Hạn chế sự xói mòn đất, cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, suy thoái đất. Chủ động giữ nước ở trong mương là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công đến canh tác rải vụ hiện nay, nhất là trong vấn đề xử lý cây ra hoa, phòng chống hạn mặn.

  GS.TS Trần Văn Hậu, giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (ĐH Cần Thơ) cho biết, vấn đề đậy cỏ, rơm quanh gốc cây ăn trái của nhiều bà con nông dân áp dụng trong mùa nóng sẽ giúp cây tránh bị ánh nắng táp vào gốc. Nhiệt độ quanh gốc tăng lên sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây, cây sẽ bị sựng không lớn. Hạn chế sự xói mòn đất, cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, suy thoái đất. Chủ động giữ nước ở trong mương là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công đến canh tác rải vụ hiện nay, nhất là trong vấn đề xử lý cây ra hoa, phòng chống hạn mặn.thanh

 

  GS.TS Trần Văn Hậu, giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (ĐH Cần Thơ) cho biết, vấn đề đậy cỏ, rơm quanh gốc cây ăn trái của nhiều bà con nông dân áp dụng trong mùa nóng sẽ giúp cây tránh bị ánh nắng táp vào gốc. Nhiệt độ quanh gốc tăng lên sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây, cây sẽ bị sựng không lớn. Hạn chế sự xói mòn đất, cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, suy thoái đất. Chủ động giữ nước ở trong mương là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công đến canh tác rải vụ hiện nay, nhất là trong vấn đề xử lý cây ra hoa, phòng chống hạn mặn.  GS.TS Trần Văn Hậu, giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (ĐH Cần Thơ) cho biết, vấn đề đậy cỏ, rơm quanh gốc cây ăn trái của nhiều bà con nông dân áp dụng trong mùa nóng sẽ giúp cây tránh bị ánh nắng táp vào gốc. Nhiệt độ quanh gốc tăng lên sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây, cây sẽ bị sựng không lớn. Hạn chế sự xói mòn đất, cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, suy thoái đất. Chủ động giữ nước ở trong mương là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công đến canh tác rải vụ hiện nay, nhất là trong vấn đề xử lý cây ra hoa, phòng chống hạn mặn.  GS.TS Trần Văn Hậu, giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (ĐH Cần Thơ) cho biết, vấn đề đậy cỏ, rơm quanh gốc cây ăn trái của nhiều bà con nông dân áp dụng trong mùa nóng sẽ giúp cây tránh bị ánh nắng táp vào gốc. Nhiệt độ quanh gốc tăng lên sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây, cây sẽ bị sựng không lớn. Hạn chế sự xói mòn đất, cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, suy thoái đất. Chủ động giữ nước ở trong mương là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công đến canh tác rải vụ hiện nay, nhất là trong vấn đề xử lý cây ra hoa, phòng chống hạn mặn.

 

Thống kê truy cập

Liên hệ

29-06-2020 16-07-32

Nhóm: Phân Thuốc Thanh Long

Địa chỉ : Quốc lộ 1A, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại liên hệ : 0946 678 465 
Trang website: phanthuocthanhlong.com

Facebook

Bản đồ